string(2) "37"

O nas

Historia BRANO, a.s.

Historia BRANO a.s. sięga aż do roku 1862, kiedy to 28 października powstał zakład produkujący drobne artykuły metalowe. Najważniejszymi punktami zwrotnymi w historii naszego przedsiębiorstwa były następujące momenty i wydarzenia:
28 października 1862 – powstanie zakładu produkującego drobne artykuły metalowe

1867 – zakład zmienił swój statut na jawną spółkę handlową, której właścicielami byli C.R.O.Schüller i spółka z Opawy.

1869 – 30 grudnia spółka została przekształcona w spółkę akcyjną Branieckie zakłady produkcji drutu, blachy i gwoździ (Branecká továrna na drát, plechové zboží a hřebíky), a.s. z siedzibą w Opawie. Wzrost firmy szedł ręka w rękę z rozszerzaniem asortymentu produkcji od gwoździ i podkówek do blach i produktów żeliwnych, żelaznych konstrukcji okien, dachów, ogrodzeń i mostów. Taki rozwój był możliwy dzięki nowo wybudowanej odlewni.

1927 – zakład został przejęty przez amerykańską spółkę YALE and Town Manufacturing Co., Stampford i rozpoczęła się tu masowa produkcja różnych typów zamków, hydraulicznych samozamykaczy do drzwi, wciągników łańcuchowych z grzechotką i innych zaawansowanych technologicznie wyrobów. Niektóre wyroby produkowane obecnie mają swoje korzenie właśnie w tamtym okresie.

1939-1945 – program produkcji był przystosowany do potrzeb armii niemieckiej.

1946 – spółka została znacjonalizowana, powstało przedsiębiorstwo Branecké železárny n.p., Branka koło Opawy, którego program produkcji stanowiły zamki wpuszczane i kłódki, okucia budowlane i odlewy z żeliwa szarego i i ciągliwego.

1948 – do struktury spółki zostały kolejno włączone dalsze zakłady z całej republiki.
1950 – została rozszerzona produkcja okuć meblowych i budowlanych, samozamykaczy i żeliwa, a asortyment produkcji powiększył się o zamki samochodowe.

1951 – rozpoczęto produkcję wciągarek ręcznych.

1965 – powstaje Generalna Dyrekcja Zakładów Przemysłowych zgodnie z branżami – na przykład. Branecké železárny zostały włączone do zjednoczenia artykułów konsumpcyjnych PRAGO – UNION Praha.

1970 – produkcja dla potrzeb przemysłu samochodowego została rozszerzona o dalsze komponenty.

1972 – została zakupiona licencja bezpiecznych zamków samochodowych BOMORO I i II. Rozwija się produkcja zarówno dla przemysłu motoryzacyjnego, jak i segmencie urządzeń do podnoszenia oraz samozamykaczy do drzwi.

1988 – 01.07. powstaje BRANO – Branecké železárny a strojírny, przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Hradci nad Moravicí.

1991 – została przeprowadzona restrukturyzacja zakładów filialnych w Horním Benešově(Hobes) i Opawie – Komárově(Komas), które stały się niezależnymi podmiotami gospodarczymi.

1992 – na podstawie projektu prywatyzacyjnego zatwierdzonego postanowieniem rządu ČR z dnia 15.04 została z dniem 01.05 założona spółka BRANO a.s. z siedzibą w Hradci nad Moravicí. Z tym samym dniem powstanie spółki zostało zapisane w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Ostrawie.